Risk Değerlendirme Yöntemleri

Risk değerlendirmesi 6331 sayılı kanunla en az 1 çalışanı tüm iş yerlerinde iş verenler tarafından, ortamdaki tüm faktörlerin baz alınarak iş ve işçi sağlığı ve güvenliği gibi önlemlerin alınabilmesi için yapılması zorunludur. Bu sonuçlara göre her türlü sorun oluşturabilecek durumlar, belirli bir seviyeye indirilir. Tehlikeyi oluşturan olayın sonuçları da dikkate alınarak risk raporu oluşturulmaktadır. Böylece potansiyel olarak görülen sorunlar için gerekli kararlar alınarak uygulama aşamasına geçilmektedir. Risk değerlendirilmesinin çok iyi yapılması, kesin ya da kesine yakın tahminleri de beraberinde getirecektir.
Yöntemler:
1.adım politikanın belirlenmesidir.
2.adım plânlama aşamasıdır. Hedefler belirlenerek hedefe uygun prosedürlerin geliştirilmesi amaçlanır. Farklı tespitler de yapılarak 3.aşamaya geçiş için bir yol çizilir.
3.adım uygulama evresidir. Ortaya çıkan risklerin kabul edilebilirlik durumuna bu aşamada karar verilir.
4.adım kontrol etme basamağıdır. Uygulanan adımların sonuçları analiz edilir ve doğruluğuna bakılır.
5.ve son adım önlem alma aşamasıdır. Oluşan risklere karşı tüm tedbirler alınır.
Risk değerlendirme yöntemlerini kullanarak çıkabilecek sorunlara karşı tedbirler almak amaçlanır. Bu yöntemler aynı zamanda çıkması muhtemel risklerin büyüklükleri hakkında da bilgiler verecektir. Ayrıca izlenecek adımlardan sonra ortaya çıkan durumun risk kabul edilip edilmeyeceği hakkında da fikir sahibi olunabilmektedir. Kabul edilemeyecek durumda olan riski ortadan kaldırmak için yine gerekli tedbirlerin alınması yönünde uygulamalar yapılmaktadır. Bu noktada risk değerlendirme rapor ve yöntemleri çok önemlidir.

Yazar hakkında

Ekonomist

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Dualaroku - İbadet - Dualar - Alsanahaber - Dualar

Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır. Ekonomi Forex ve Bankacılık Hizmetleri